Jag registrerade mitt stamnamn 1991. Valet av namn var inte lätt och blev till slut inte heller särskilt fantasifullt. Vid denna tid bodde jag på Sidensvansvägen i Sollentuna. Det var därför ingen tillfällighet att valet - efter mycket funderande blev Sidensvanens. Sedan dess har jag flyttat en antal gånger och ändrat adress - men Sidensvansens består!

Xiu´s Fanny Fearless

 

Authors Sansa - uppfödare Anne Lindeborg

foto: Lena Lindström